Bisado.tk

Bạn nên vào diễn đàn lớp để lấy thông tin và tài liệu:

Web lớp:             WWW.BISADO.TK

Lịch thi HK5 + thi lại

Điểm Xác Suất Thống Kê

Điểm lần 2-Lập&Thẩm Định Dự án

Điểm QT Chi Phí

Slide NVNT của cô Phượng

 CHỨNG TỪ CHỦ YẾU TRONG KINH DOANH XNK  PTTTQT(1)
 HĐMBHH  PTTTQT(TT)
 HĐMBHH(1)  slide incoterm
 INCOTERMS 2010  thuc hien hdnt
 incoterms_2000_tv of ICC  tong quan ve ngoai thuong

Lịch hk5

Điểm Lý thuyết&Chính sách TM quốc tế

Điểm lần 2 QT marketing

Điểm QT nhân sự